Contemplaties   leven en sterven

6 teksten in deze rubriek

 

Alles was da lebt im Weltenall

Berlin 1912

Alles wat leeft in het wereldal

Berlijn 1912

Rudolf Steiner

Es war in alten Zeiten

März 1924, aus einem Brief an junge Ärzte und Medizinstudenten, in dem sie zur Zusammenarbeit mit Pädagogen aufgerufen werden.

Het was in oude tijden

Maart 1924, uit een brief aan jonge artsen en medicijnstudenten, waarin hij hen tot samenwerking met pedagogen oproept.

Rudolf Steiner

Im Wollen kommender Erdentage

1915, während des Ersten Weltkrieges

In de beschikking van komende aardedagen

1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog

Rudolf Steiner