Kinderspreuken   voor ouders

3 teksten in deze rubriek


De ziel van het kind zij mij gegeven
Und des Kindes Seele sei mir gegeben
Rudolf Steiner
Gesproken door de moeder
0 t/m 1 jaar

In jou strome licht
In dich ströme Licht
Rudolf Steiner
Gesproken door een ouder, opvoeder of begeleider
vanaf 0 jaar

Licht en warmte
Licht und Wärme
Rudolf Steiner
0 t/m 1 jaar