Inleiding

U vindt hier een steeds groeiende collectie antroposofische spreuken voor kinderen en meditaties voor volwassenen.

klik om te vergroten

Een groot deel van de teksten is afkomstig van Rudolf Steiner. Zijn spreuken en meditaties lijken soms op gedichtjes en kunnen ook zeer welluidend zijn. Rudolf Steiner was echter geen dichter, maar een mens die op bewuste wijze de geestelijke wereld beleefde; zijn teksten zijn daar een uitdrukking van. De gekozen woorden, de opbouw van de zinnen en het ritme van de tekst vormen een levend geheel. Men bemerkt al spoedig dat er een sterke kracht, een innerlijk licht, vanuit gaat.

klik om te vergroten

Over de vertalingen

Bij het vertalen is getracht zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke teksten te blijven, om zo de meditatieve kracht ervan te behouden.

Ieder woord, iedere zin en ieder ritme is zorgvuldig gewikt en gewogen. Soms vroeg de inhoud om minder gebruikelijke woorden en bleek het nodig om creatief met de taal om te gaan. De vertalingen zijn echter altijd vanuit de Nederlandse taalgeest gemaakt; germanismen, pathetisch taalgebruik en mooimakerijen zijn vermeden.

Help mee

Deze verzameling spreuken en meditaties is nog lang niet klaar. Uw hulp bij het uitbreiden en verbeteren ervan wordt zeer gewaardeerd! We horen het graag als u:

  • een bepaalde spreuk mist op deze pagina's;
  • goede herinneringen heeft aan een spreuk of gebed uit uw jeugd;
  • een buitenlandse spreuk of meditatie vertaald wilt zien in het Nederlands;
  • andere vragen of ideeën heeft.

Mail ons op:

Verantwoording

De meeste hier gepubliceerde teksten zijn afkomstig uit antroposofische bron. Als aanvulling zijn traditionele spreuken en gebeden gebruikt. Belangrijke Duitse en Engelse teksten waarvan nog geen vertaling beschikbaar is, zijn in de oorspronkelijke versie opgenomen.

Voor zover wij weten zijn alle opgenomen spreuken en meditaties vrij van copyrights. Vertalingen van buitenlandse teksten zijn van eigen hand of zijn geplaatst met toestemming van de vertaler. Indien er toch geldende rechten bestaan, dan horen we dat natuurlijk graag.

 
doorsturen per mail