Kinderen en spreuken

De meeste kinderspreuken in deze app zijn afkomstig van Rudolf Steiner. Door diens bijzondere verbinding met het geestelijke van de wereld, vormen de woorden, de zinbouw en het ritme van de tekst een krachtig, levend geheel.

Dagelijkse omgang met deze teksten kan zeer harmoniserend werken. De spreuk herinnert het kind aan de geestelijke wereld waaruit het geboren is, en helpt zijn ziel zich te verbinden met haar aardse leven.

Wellicht moet men er als volwassene zelf eerst erg aan wennen, maar voor onze kinderen zijn de spreuken doorgaans een vanzelfsprekendheid. Vaak hechten kinderen zich erg aan 'hun' spreuk en blijven hem hun hele jeugd gebruiken.

Ochtend- en avondspreuken spreekt men als volwassene aan het bed van het kleine kind. Als het kind ouder wordt, kan het de spreuken mee gaan zeggen en uiteindelijk alleen uitspreken. Het werkt goed als je er een klein ritueel van maakt: kaarsje aan, liedje zingen, spreuk zeggen.

 
doorsturen per mail