Wondere woorden wenken de wolken,
Wondere waarheid waait mij de wind.
Wie zal mij de liefde der wereld
vertolken,
Wanneer ik haar niet in de waarheid vind?

Daniël Udo de Haes
Wondere woorden wenken de wolken

Alliteratie-oefening

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail