Wild en woest waait de wind.
Hoort, hij buldert en giert.
En hij raast en hij tiert,
En hij grijpt er alwat hij maar vindt.

Maar de bomen in ’t bos
Zijn tot vechten bereid.
’t Wordt een bittere strijd.
Doch de storm laat zijn prooi niet gauw los.

En hij beukt en hij rukt,
Hoort een krakend gekreun,
Dan een donker gedreun,
’t Is de stormwind toch eind’lijk gelukt.

En hij mindert zijn vaart,
Want nu heeft hij zijn zin.
En een stilte treedt in.
Doch de woudreus ligt neer op de aard.

Lena Struik
Wild en woest waait de wind

Herfststorm - Anapest

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail