Wie het goede wil bewerken,
Hem zal Godes Lichtkracht sterken.
Wie het kwade wil bestrijden,
Hem zal Michael bevrijden.

M.C.S. Poldermans
Wie het goede wil bewerken

Michaelsspreuk

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail