Wie die Sonne am Himmel
Täglich das Licht der Erde sendet,
So soll meine Seele täglich
Sich zu rechtem Tun ermahnen;
Daß ich werde ein ganzer Mensch:
Leib, Seele und Geist
Für Zeit und Ewigkeit.

Rudolf Steiner
Wie die Sonne am Himmel

Zoals de zon aan de hemel
dagelijks het licht naar de aarde zendt,
zo moet mijn ziel zich dagelijks aanzetten
tot waarachtig handelen;
Opdat ik volledig mens wordt:
lichaam, ziel en geest
voor nu en in de eeuwigheid.

Rudolf Steiner
Zoals de zon aan de hemel

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail