Werken aan het innerlijk
Werkt door naar buiten.
Oordeel niet, luister slechts
Houd van ieder.

Ervaring van buiten
Werkt door naar binnen.
Vermijd niets, zoek slechts
Weer niets af, verdraag slechts
Tot het bereikt is.

Rust in het innerlijk
Heb lief naar buiten
Klaag niet, lijd slechts
Vraag niets, wacht slechts
Tot je gegeven wordt.

Dhr. Ledebour
Werk aan het innerlijk

Arbeit am Innern
Wirket nach Aussen.
Richte nicht, höre nur.
Liebe sie alle.

Erfahrung von aussen
Wirket nach innen.
Meide nicht, suche nur
Wehre nicht, dulde nur
Bis es erreicht.

Ruhe im Innern
Liebe nach aussen
Klage nicht, leide nur
Frage nicht, warte nur
Bis dir gegeben wird.

Dhr. Ledebour
Arbeit am Innern

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail