Weltentsprossenes Wesen, du in Lichtgestalt,
Von der Sonne erkraftet in der Mondgewalt,
Dich beschenket des Mars erschaffendes Klingen
Und Merkurs gliedbewegendes Schwingen,
Dich erleuchtet Jupiters erstrahlende Weisheit
Und der Venus liebetragende Schönheit —
Daß Saturns weltenalte Geist-Innigkeit
Dich dem Raumessein und Zeitenwerden weihe!

Rudolf Steiner
Weltentsprossenes Wesen

Wereldontsproten wezen, jij als lichtgedaante,
Door de Zon gesterkt in de macht van de Maan,
Wordt begiftigd door het scheppende klinken van Mars
En de ledenbewegende bezieling van Mercurius,
In jou licht Jupiters stralende wijsheid op
En de liefdedragende schoonheid van Venus —
De wereldoude geestes-innigheid van Saturnus moge je toewijden
Aan het ruimtelijk bestaan en het worden in de tijd!

Rudolf Steiner
Wereldontsproten wezen

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail