Kling klang
Kling klang
Klinken de klanken
Van luidende klokken
Die zingen de zangen
Van zuivere zegen
Die daalt op de aard’
Als een ruisende regen...
Gij mensen geboren,
Een wonder te horen:
De klokken die brommen
Gaan langzaam verstommen
En milde daalt vrede
Alom op hun bede...

Nu luistert heel stille
Wie luisteren willen:
Versterven de koren
Die klokken doen horen
Dan hoort men beginnen
De klokken daarbinnen
Die God willen danken
Met innige klanken
Kling klang — kling klang
Kling klang — kling klang.

Daniël Udo de Haes
Verstommend klokkengebrom

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail