Vater unser in den Himmeln,
Dein Name werde geheiligt,
Dein Reich komme zu uns,
Dein Wille geschehe
wie oben in den Himmeln,
also auch auf Erden.
Unser alltägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsre Schulden,
wie wir vergeben unsren Schuldigern,
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Rudolf Steiner (vertaling)
Vater unser

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome tot ons
Uw wil geschiede
Gelijk in de hemelen
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het boze.

Want U is het rijk
En de kracht
En de heerlijkheid
In eeuwigheid.

Amen

Rudolf Steiner (vertaling)
Onze Vader

De tekst die in de Christengemeenschap wordt gebruikt

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail