Suche im eignen Wesen
Und du findest die Welt,
Suche im Weltenwalten
Und du findest dich selbst.
Merke den Pendelschlag
Zwischen Selbst und Welt:
Und dir offenbart sich
Menschen-Welten-Wesen,
Welten-Menschen-Wesen.

Rudolf Steiner
Suche im eignen Wesen

Zoek in je eigen wezen
En je zult de wereld vinden,
Zoek in het wereldworden
En je vindt jezelf.
Let op de pendelslag
Tussen zelf en wereld:
En aan jou openbaart zich
Mens-wereld-zijn,
Wereld-mens-zijn.

Rudolf Steiner
Zoek in je eigen wezen

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail