Stil staan de bomen,
Wachtend op winter,
Blad’ren zo vele
Vielen zo zacht.
Vormden een gele en warm gouden vacht,
Schonken hun schoonheid in schitt’rende pracht.
Nu staan de bomen daar zwijgend en stil,
Wetend dat weldra de kou komen wil.

Lena Struik
Stil staan de bomen

Een herfstgedicht

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail