Michaël, St. Joris, koningin, koning, prinses

Koningin:
Zie de duistere wolken trekken,
Hoor het gieren van de wind.
Bang, zo bang is nu mijn harte.
Blijf bij mij, mijn liefste kind.

Prinses:
Moeder, ach, ik moet vertrekken,
Mag niet blijven aan Uw zij.
Donker is het om mij henen.
Moeder, ach, denk steeds aan mij!

Koning:
O, dochter, groot is onze smart,
Gebroken is mijn droevig hart.

Prinses:
Dat God de Heer U steeds bewaak,
Op mij wacht nu de boze draak.

Koning en koningin (vertrekkend) :
Gegroet, o koningsdochter zoet!

St. Joris:
Ik trek door de wereld
Met moed en met kracht.
Bij al wat ik doe,
Voel ik Michaëls macht.
Hij schonk mij een paard,
Zo snel als de wind,
Hij gaf mij een zwaard,
Als men schoner niet vindt.
(Ziet de prinses)
O, zie een meisje staat daar ginds,
Zo droevig is haar wezen.
Prinsesje, ben je ziek misschien?
Dan zal ik je genezen.

Prinses:
Neen, ridder, ’t is de boze draak,
Die zal mij straks verslinden!

St. Joris:
Een boze draak? O, zeg mij gauw,
Waar is dat beest te vinden?

Prinses (knielt):
Daar komt hij, ach, wat moet ik doen?
De dood staat voor mijn ogen.
O, lieve God, wil helpen mij,
Heb met mij mededogen!

St. Joris (treedt naar voren):
Ik trek door de wereld,
Met moed en met kracht.
Bij al, wat ik doe,
Voel ik Michaël’s macht.
Hij helpe mij spoedig
De draak te verslaan.
O, Michael, kom,
Wil terzijde mij staan!

Michael gaat achter hem staan.
Strijd en overwinning van St. Joris

Allen zeggen:
De draak is verslagen,
Daar ligt hij terneer.
O, ridder St. Joris,
Wij danken U zeer.
’t Was Michaël’s macht,
Die U hielp in de strijd.
Door Michaël’s kracht
Zijn wij allen bevrijd!

Allen af, een Michaëlslied zingend.

Lena Struik
Sint Jorisspelletje

Een toneelstukje voor de tweede klas

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail