Boven de banen der mensheid blinkt gij als baken,
Rembrandt van Rijn. Gij staat in de rijen der reuzen,
Wier kruinen zich hemelwaarts heffen tot hoog in de luchten.
Donkere wolken doordringend, verdrijvend de duist’re demonen,
Wijst gij ons, Rembrandt, de weg naar een wereld van licht.

J.M. Bruinier
Rembrandt

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail