Pas op! — Kijk uit! — Wat is dat voor kwajongen
Die kattekwaad voert in zijn schild,
Komt om de hoeken van de straat gesprongen
En plaagt de mensen, giert en gilt?

Bij hoge lieden, die ’m niet willen kennen,
Joep hé! — daar pakt hij fluks tot buit
Hun hoed en laat ze langs de straten rennen
En joelt en fluit ze daarbij uit!

Om fijne dames die zich deftig sieren
komt hij geslopen — buiten ’t zicht —
Laat onverhoeds hun mooie rok opzwieren ...
En heeft temet zijn voet gelicht!

Gaat men op regendag in droge kleren
Dan loert hij stil, — op éne knie ...
Komt fluks bij ’n bui de paraplu omkeren
En neemt de benen, een twee drie!

Hallo! — wie kan die kwade rekel grijpen?
Hé! is er geen die ’m pakt of ziet?
Halt! — gun hem niet weer uit te knijpen! ...
Helaas! hij is al in ’t verschiet!

Een versje over de wind om bij het opzeggen te vertonen

Daniël Udo de Haes
Pas op! - Kijk uit!

De wind

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail