Aforismen   leven en sterven

5 teksten in deze rubriek


Alles was da lebt im Weltenall
Rudolf Steiner
Berlijn 1912

Es war in alten Zeiten
Rudolf Steiner
Maart 1924, uit een brief aan jonge artsen en medicijnstudenten, waarin hij hen tot samenwerking met pedagogen oproept.

Im Wollen kommender Erdentage
Rudolf Steiner
1915 (tijdens WO I)