Nu zingen wij zacht
Voor de naderende nacht
O Eng’len, Gij goeden,
Gij zult ons behoeden;
Wilt Gij in ons leven

En krachten ons geven.
In liefd’ en vertrouwen
De handen wij vouwen.
Wij willen tesamen
Uw lof zingen, Amen.

Lena Struik
Nu zingen wij zacht

Avondlied

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail