Met uitdrukking, krachtig en vrij snel.
De laatste 3 regels zachter, maar niet langzamer, goed gemarkeerd als paardenhoefslag.

"Wat stoort mij de storm? Stevig in ’t zadel
Wijk ik niet voor de wilde Noordwester!
Menigmaal maakt’ ik de moeizame tocht
Langs de donkere dijk. Weer wil ik ’t wagen.
Nimmer vrees ik gevaar!
Giert de orkaan, grommen de grimmige golven,
Spat ook het schuim van de bruisende zee m’in ’t gezicht
Elementen! Uw macht kan mij niet weerhouden".
In ’t duister verdwijnen snel ruiter en ros
Als vleermuisvlerken wappert de wijde
Mantel in ’t matte schijnsel der maan.

J.M. Bruinier
Nacht'lijke rit

Ter herinnering aan de novelle van Theodor Storm: "Der Schimmelreiter"

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail