Niet is leven: zonder denken,
Wachten, wat de dagen schenken.
Niet is leven: klein gevoelen,
Dat niet ziet het groot bedoelen.
Leven is: een mens te zijn,
Met gedachten, groot en rein,
Met gevoelens, warm en goed,
Met een stalen heldenmoed.

Lena Struik
Met een stalen heldenmoed

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail