Kijk, de prins komt gelopen met stappen zo groot.
En de dwergjes gaan achter hem aan.
Als een dwergje zijn neus aan een paddestoel stoot,
Vraagt de prins: "Zal ’k wat langzamer gaan?"
Maar de dwerg zegt: "Geen nood, wij zijn dadelijk thuis!"
En jawel - aan het eind van de laan,
Ziet de prins onder sparren een grappig klein huis,
O zo’n wonderlijk woninkje staan.
"Gaat U binnen heer prins, als U meent dat het gaat,
Wilt U bukken! We zijn wel wat bang,
Dat ons huisje niet past voor Uw Hoogheid’s formaat,
Want Uw benen zijn heus wel wat lang.
"Dat is niets", spreekt de prins,'k maak me klein als een muis,
Hocus pocus ... Je ziet, dat het past".
Toen was ’t vrolijk festijn in het dwergentehuis,
Met zo’n aardig klein prinsje te gast!

J.M. Bruinier
Kijk, de prins komt gelopen

Oefening voor anapest

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail