Weer heeft de hand van Jehova geholpen!
Dag aan dag togen de drommen,
Dichte drommen van dappere krijgers,
Stil om de muren der sterke stad,
Haar weder en weder - naar Jozua’s woord -
Rondom omringend met ramshoornbazuinen.
Toen hieven de priesters hun horens omhoog
En schalden klaar de klaat’rende klanken:
"Nu juicht!" spreekt Jozua, "Jericho valt!"

1e regel wat langzamer en gedragen, daarna vast, met laatste regels sterk aanzwellend voortstuwend ritme.

J.M. Bruinier
Jericho

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail