In het vrije geestbegrijpende denken
De wil vinden, en in het willen
Het ware wezen van de mens, dat krachtig
De door het wereldbestaan geschonken eigenheid
Verwerkelijkt, dat de vrijheid beschikbaar maakt
In het leven van het ware zielenzijn.

Rudolf Steiner
In het vrije geestbegrijpende denken

Im freien geisterfassenden Denken
Den Willen finden, und in dem Wollen
Des Menschen wahres Wesen, das kräftig
Vom Weltensein geschenkte Eigenheit
Verwirklicht, das löst die Freiheit
Im Leben des echten Seelenseins.

Rudolf Steiner
Im freien geisterfassenden Denken

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail