In de verten der levenswegen
Moet weerspiegelen
Wat in het dierbaar huis der jeugd
Als het zegel
Van het echte mensenwezen
In het hart
werd geprent.

In de diepte der herinnering
Moet zijn kracht doen blijken
Wat de ziel vermocht te vinden
In de kringen van het hart
Door de leiding van de geest
In de krachten
Van dierbare levensscholing.

Rudolf Steiner
In de verten der levenswegen

Voor oud-leerlingen van Vrije Scholen, vertaling door Hans Peter van Manen

In den Weiten der Lebenswege
Soll sich spiegeln,
Was im lieben Jugendhause
Wie das Siegel
Echten Menschenwesens
In das Herz
Sich geprägt.

In der Tiefe der Erinnerung
Soll sich stark erweisen,
Was die Seele durfte finden
In Herzenskreisen -
Durch die Geistesführerschaft,
In den Kräften
Lieber Lebensschulung.

Rudolf Steiner
In den Weiten der Lebenswege

Spruch für die abgehende zwölfte Klasse

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail