Ik schouw in de duisternis:
Daarin ontstaat licht,
Levend licht.
Wie is dit licht in de duisternis?
Ik ben het zelf in mijn werkelijkheid.
Deze werkelijkheid van het ik
Treedt niet binnen in mijn aardse bestaan.
Ik ben er slechts een beeld van.
Ik zal het echter hervinden,
Wanneer ik,
Met goede wil voor de geest,
Door de poort van de dood ben gegaan.

Rudolf Steiner
Ik schouw in de duisternis

Ich schaue in die Finsternis:
In ihr ersteht Licht,
Lebendes Licht.
Wer ist dies Licht in der Finsternis?
Ich bin es selbst in meiner Wirklichkeit.
Diese Wirklichkeit des Ich
Tritt nicht ein in mein Erdendasein.
Ich bin nur Bild davon.
Ich werde es aber wiederfinden,
Wenn ich,
Guten Willens für den Geist,
Durch des Todes Pforte gegangen.

Rudolf Steiner
Ich schaue in die Finsternis

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail