Ik hef hoog mijn banier!
Ik ga kloek, ik ga fier!
Zie, ik ben steeds bereid:
’k Trek met moed in de strijd!

Doch ik breng eerst mijn groet
Als een held immer doet:
’k Groet U diep, Michaël,
Engel groot, hoed mij wel!

Ik hef hoog mijn banier!
Ik ga kloek, ik ga fier!
Ik bestrijd nu de draak,
’k Overwin, dat ’s mijn taak!

M.A. M.-P. V.
Ik hef hoog mijn banier

Michaëlslied

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail