Gijs op het ijs,
fluit een vrolijke wijs
en zijn lijf
is niet stijf
als hij rijdt.

Trijn glijdt heel fijn
in volmaakt rechte lijn,
ijl en blij.
Ze heeft de tijd,
want ze is vrij.

Thijs is niet wijs,
o, wat maakt hij het grijs . . .
kijk, hij rijdt
bij de bijt:
Floep! Hij’s kwijt! ...

Froukje Hardam-van Omme
IJsvrij

IJ Oefening

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail