Het woord stroomt door de wereld
en de wereldwording
bewaart het woord.

Rudolf Steiner
Het woord stroomt door de wereld

Das Wort wallt durch die Welt
und die Weltenbildung
hält das Wort fest.

Rudolf Steiner
Das Wort wallt durch die Welt

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail