Koor: de gehele klas.
Abraham en Isaak: twee kinderen van de klas (grootste en kleinste)

Koor (klagend) :
Wee, Abraham, aartsvader Abraham,
Draalt niet zijn dierbare kind te doden,
Gehoorzaam aan hoger, heilig gebod.
Zal hij hem slachten? hij zelve — zijn zoon?
Tot A:
Ja, gij vreest niet het vuur,
De vlam, die het laatste, het liefste verteert.
Niets, niets wilt gij de Heer onthouden;
Hem behoort het al. Hem - ook Uw lijdende hart.

Koor blijft staan, terwijl A. en I. vóór het koor voorbijgaan en verdwijnen

Pauze niet te kort

Looft Jehova, de Heer, zijn goedheid is groot!

​Koor (krachtig) :
Reeds is geofferd de ram en het kind is gered!

J.M. Bruinier
Het offer van Isaak

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail