Het Goddelijk denken als stralende vonken
Heeft aan de wereld, de Wijsheid geschonken,
’t Was ’t Goddelijk voelen, warm en diep,
Dat op de aarde de schoonheid schiep.
En ’t Goddelijk willen vol Liefde en kracht,
Heeft aan de mensen de Goedheid gebracht.

Lena Struik
Het Goddelijk denken

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail