Mens, spreek,
en je openbaart
door jezelf
de wereldwording.

Rudolf Steiner
Het geheim van het spreken

Mensch, rede,
und du offenbarst
durch dich
das Weltenwerden.

Rudolf Steiner
Das Geheimnis des Sprechens

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail