Help, Michael, hoor!
Wij roepen U aan,
Met Uw lichtende zwaard
De draak te verslaan.

Vurige vlammen
Branden in ’t bloed.
O, zonnige held,
Dat uw zwaard ons behoed’!

Zie, het ijzer straalt neer,
Steunt tot dappere daad.
Wij verwinnen de draak,
Als Gij achter ons staat.

T. F.
Help, Michael, hoor!

Michaëlsspreuk

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail