Heer,
maak mij een instrument van Uw vrede,
dat ik liefde zaai, waar haat groeit;
vergeving waar belediging is;
geloof, waar twijfel heerst;
hoop, waar wanhoop dreigt;
licht, waar duisternis is;
vreugde, waar droefheid is.

Goddelijke meester,
geef dat ik mij erop toeleg
troost te schenken,
eerder dan getroost te worden,
begrip te tonen,
eerder dan begrepen te worden,
te beminnen,
eerder dan bemind te worden.

Want door te geven
ontvangen wij;
door te vergeven
en door af te sterven,
groeien wij het eeuwig leven tegemoet.

Amen.—

Franciscus van Assisi
Gebed

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail