Engel voor gods aangezicht,
Leid mij in het land van ’t licht,
Bescherm elkeen van wien ik houd,
Maak ’t goeds dat ik deed tot sterrengoud
Geef, dat ik de nieuwe dag
Met een rein hart betreden mag.

Anoniem
Engel voor gods aangezicht

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail