Des Menschen Kräfte sind zweifach geartet,
Es geht ein Strom von Kräften nach innen:
Er gibt Gehalt und inner Wurzelsein,
Es geht ein Strom von Kräften nach außen:
Er gibt das Wohlsein und Lebenslichterhellung,
Drum denke sich als leichten Lichtmenschen,
Wen die Bildkräfte des schweren Körpermenschen plagen.

Rudolf Steiner
Des Menschen Kräfte sind zweifach geartet

Für Edith Maryon 9. Februar 1923

De krachten van de mens zijn tweevoudig van aard.
Er gaat een stroom van krachten naar binnen:
Die geeft betekenis en innerlijk geworteld-zijn.
Er gaat een stroom van krachten naar buiten:
Die geeft welbevinden en verlichting van het leven.
Zie jezelf daarom als blijmoedig lichtmens,
Wanneer je geplaagd wordt
Door de beeldkrachten van de zware lichaamsmens.

Rudolf Steiner
De krachten van de mens zijn tweevoudig van aard

Voor Edith Maryon 9 februari 1923

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail