Der Masse, der starren, toten,
Leben und Geist einzubilden,
ist des Künstlers Ziel,
dem Geist, dem flüchtigen, beweglichen,
Gestalt und Festigkeit zu geben,
des Forschers Streben.
Und wann der Arbeit Gipfel sie erreichen,
dann müssen im Einen sie beide sich begegnen.

Rudolf Steiner
Der Masse Leben und Geist einzubilden

In de massa, het starre, dode,
leven en geest te verbeelden,
is het doel van de kunstenaar,
aan de geest, het vluchtige, beweeglijke,
vorm en stevigheid te geven
is het streven van de onderzoeker.
En wanneer zij het hoogtepunt van het werk bereiken,
dan moeten ze elkaar in eenheid ontmoeten.

Rudolf Steiner
In de massa leven en geest verbeelden

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail