Der deutsche Geist hat nicht vollendet,
Was er im Weltenwerden schaffen soll.
Er lebt in Zukunftsorgen hoffnungsvoll,
Er hofft auf Zukunfttaten lebensvoll; —
In seines Wesens Tiefen fühlt er mächtig
Verborgnes, das noch reifend wirken muss.
Wie darf in Feindesmacht verständnislos
Der Wunsch nach seinem Ende sich beleben,
Solang das Leben sich ihm offenbart,
Das ihn in Wesenswurzeln schaffend hält?

Rudolf Steiner
Der deutsche Geist hat nicht vollendet

Berlin, 14. Januar 1915

De Duitse geest heeft niet volbracht,
Wat het in de wereldwording scheppen moet.
Hij leeft hoopvol in zorgen voor de toekomst,
Hij hoopt vitaal op toekomstige daden;—
In de diepten van zijn wezen voelt hij machtig
Het verborgene dat nog rijpend werken moet.—
Hoe kan in vijandelijke macht zonder begrip
De wens naar zijn einde opleven,
Zolang het leven zich aan hem openbaart,
Dat hem scheppend houdt in de wortels van zijn wezen?

Rudolf Steiner
De Duitse geest heeft niet voleindigd,

Berlijn, 14 januari 1915

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail