De zon zendt
licht naar de aarde;
Gods geest
straalt helder
in het zonnelicht.
De planten drinken
het zonnelicht,
Zo groeien ze
op akker en berg
als Gods werk.

En ook de mens
draagt God
in hart en ziel.
En zijn handen
bewegen zich
door Gods geest.

Ik hou van hem,
de Godesgeest,
in hart en handen,
in zon en maan.

Rudolf Steiner
De zon zendt licht naar de aarde

Die Sonne sendet
Zur Erde Licht;
Der Gottes-Geist,
Er strahlet hell
Im Sonnenlicht.
Die Pflanzen trinken
Das Sonnenlicht,
So wachsen sie
Auf Feld und Berg
Als Gottes Werk.

Und auch der Mensch,
Er trägt in Herz
Und Seele Gott.
Und seine Hände
Bewegen sich
Durch Gottesgeist.

Ich liebe ihn,
Den Gottesgeist,
In Herz und Händen,
In Sonn’ und Mond.

Rudolf Steiner
Die Sonne sendet zur Erde Licht

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail