De wingelende, wongelende
Wielen van de wagen
Wentelen al wingelend
En wongelende voort.
Zij wijken niet,

Bezwijken niet,
Zij wank’len op de wegen niet,
Maar wentelen al wingelend
En wongelende voort.

M.A. M.-P.V.
De wingelende, wongelende wielen

Alliteratie-oefening

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail