De wereld is zonder de geest
Voor de mens als een boek,
Opgesteld in een taal
Die hij niet kan lezen,
Maar waarvan hij weet
Dat de inhoud ervan levensbepalend is.

En de geesteswetenschap wil verwerven
De kunst van het lezen;
Zij acht zichzelf noodzakelijk,
Omdat ze moet geloven
Dat zij door het leven
Zelf opgeroepen wordt,
Waarin de mensheid
Door de ontwikkelingskrachten
Van het heden
Is binnengetreden.

Rudolf Steiner
De wereld is zonder de geest

Die Welt ist ohne den Geist
Für den Menschen wie ein Buch,
Abgefaßt in einer Sprache,
Die er nicht lesen kann,
Doch von dem er weiß,
Daß sein Inhalt lebenbestimmend ist.

Und Geisteswissenschaft will erstreben
Die Kunst des Lesens;
Sie hält sich für notwendig,
Weil sie glauben muß,
Daß sie von dem Leben
Selbst gefordert wird,
In das die Menschheit
Durch die Entwickelungskräfte
Der Gegenwart
Eingetreten ist.

Rudolf Steiner
Die Welt ist ohne den Geist

Notizblatt, ca. 1920

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail