De Vader God heeft je op aarde gebracht
Uit de hemel, die jij bent vergeten.
Maar je Engel geleidt je door dag en door nacht
Om j’op aarde de weg te doen weten.
Als jij nu je hartje maar open houdt
Dat hij er in kan wonen;
Als jij nu je oogjes maar wakende houdt,
Dat hij je de weg kan tonen,
Dan vind je de hemel ook hier om je heen,
In mens en in dier en in plant en in steen,
In zon en in sterren, in wolken en wind,
Zorgt je Engel, dat jij de hemel weer vindt.

A. S.-S.
De Vader God heeft je op aarde gebracht

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail