De mens
als omhulling van het wereldgeheim

De wereldwording
openbaart zich door jou,
o mens,
wanneer je spreekt.

Rudolf Steiner
De mens als omhulling van het wereldgeheim

Der Mensch
als Hülle des Weltgeheimnisses

Das Weltenwerden
offenbart sich durch dich,
o Mensch,
wenn du redest.

Rudolf Steiner
Der Mensch als Hülle des Weltgeheimnisses

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail