Mensenziel!
Gij leeft in de ledematen,
Die u door de ruimte-wereld
In het wezen van de geestzee dragen:
Oefen geest-herinneren
In zielediepten,
Waar in 't alom werkend
Wereldschepper-zijn
Het eigen Ik
In 't Godes-Ik
Wezend wordt;
En gij zult in waarheid leven
In 't mensen-wereld-wezen.

Want heersend werkt de Vadergeest der hoogten
In de werelddiepten zijn-verwekkend
Gij krachten-geesten,
Laat uit de hoogten klinken
Wat in de diepten zijn echo vindt.
Dit spreekt:
Uit God is de mensheid wezend.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Mogen mensen het horen.

Mensenziel!
Gij leeft in de longe-harteslag,
Die u door het tijdenritme
Leidt in het eigen zielewezen-voelen:
Oefen geest-bezinnen
In ziele-evenwicht,
Waar de golvende
Wereld-wordende daden
Het eigen Ik
Met het Wereld-Ik
Verenen;
En gij zult in waarheid voelen
In 't mensen-zielen-werken.

Want wevend werkt de Christuswil in de omtrek
In de wereldritmen zielen begenadigend:
Gij licht-geesten,
Laat uit het oosten aanvuren
Wat door het westen zich vormt.
Dit spreekt:
In de Christus wordt de dood tot leven.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Mogen mensen het horen.

Mensenziel!
Gij leeft in het rustende hoofd,
Dat u uit eeuwigheidsgronden
De wereldgedachten ontsluit:
Oefen geestes-schouwen
In gedachtenrust,
Waar de ew'ge godendoelen
Licht van het wereldwezen
Aan 't eigen Ik
Voor een vrij willen
Schenken;
En gij zult in waarheid denken
In 't mensen-geestes-gronden.

Want werkzaam zijn des Geestes wereldgedachten
In 't wereldwezen om licht smekend:
Gij ziele-geesten,
O, laat uit de diepten vragen
Wat in de hoogten verhoord wordt.
Dit spreekt:
In des Geestes wereldgedachten ontwaakt de ziel.
Dat horen de geesten in oost, west, noord, zuid:
Mogen mensen het horen.

In der tijden wending
Trad het wereld-geesteslicht
In de aardse wezensstroom;
Nacht-donker
Heerste niet langer;
Daghelder licht
Straalde op in mensenzielen;
Licht,
Dat verwarmt
De arme herdersharten;
Licht
Dat verlicht
De wijze koningshoofden.

Goddelijk licht,
Christus-zon
Verwarm
Onze harten,
Verlicht
Onze hoofden,
Dat goed worde,
Wat wij
Uit harten grondvesten,
Wat wij
Uit hoofden
Doelbewust leiden willen.

Rudolf Steiner
De Grondsteen

Kerstmis 1923, Dornach

Menschenseele!
Du lebest in den Gliedern,
Die dich durch die Raumeswelt
In das Geistesmeereswesen tragen:
Übe Geist-Erinnern
In Seelentiefen,
Wo in waltendem
Weltenschöpfer-Sein
Das eigne Ich
Im Gottes-Ich
Erweset;
Und du wirst wahrhaft leben
Im Menschen-Welten-Wesen.

Denn es waltet der Vater-Geist der Höhen
In den Weltentiefen Sein-erzeugend:
Ihr Kräfte-Geister,
Lasset aus den Höhen erklingen,
Was in den Tiefen das Echo findet.
Dieses spricht:
Aus dem Göttlichen weset die Menschheit.
Das hören die Geister in Ost, West, Nord, Süd:
Menschen mögen es hören.

Menschenseele!
Du lebest in dem Herzens-Lungen-Schlage,
Der dich durch den Zeitenrhythmus
Ins eigne Seelenwesensfühlen leitet:
Übe Geist-Besinnen
Im Seelengleichgewichte,
Wo die wogenden
Welten-Werde-Taten
Das eigene Ich
Dem Welten-Ich
Vereinen;
Und du wirst wahrhaft fühlen
Im Menschen-Seelen-Wirken.

Denn es waltet der Christus-Wille im Umkreis
In den Weltenrhythmen Seelen-begnadend:
Ihr Lichtes-Geister,
Lasset vom Osten befeuern,
Was durch den Westen sich formet,
Dieses spricht:
In dem Christus wird Leben der Tod.
Das hören die Geister in Ost, West, Nord, Süd:
Menschen mögen es hören.

Menschenseele!
Du lebest im ruhenden Haupte,
Das dir aus Ewigkeitsgründen
Die Weltgedanken erschliesset:
Übe Geist-Erschauen
In Gedanken-Ruhe,
Wo die ewigen Götterziele
Welten-Wesens-Licht
Dem eignen Ich
Zu freiem Wollen
Schenken;
Und du wirst wahrhaft denken
In Menschen-Geistes-Gründen.

Denn es walten des Geistes Weltgedanken
Im Weltenwesen Licht-erflehend:
Ihr Seelen-Geister,
Lasset aus den Tiefen erbitten,
Was in den Höhen erhöret wird.
Dieses spricht:
In des Geistes Weltgedanken erwachet die Seele.
Das hören die Geister in Ost, West, Nord, Süd:
Menschen mögen es hören.

In der Zeiten Wende
Trat das Welten-Geistes-Licht
In den irdischen Wesensstrom,
Nacht-Dunkel
Hatte ausgewaltet;
Taghelles Licht
Erstrahlte in Menschenseelen;
Licht,
Das erwärmet
Die armen Hirtenherzen;
Licht,
Das erleuchtet
Die weisen Königshäupter.

Göttliches Licht,
Christus-Sonne
Erwärme
Unsere Herzen,
Erleuchte
Unsere Häupter,
Daß gut werde,
Was wir
Aus Herzen gründen,
Was wir
Aus Häuptern
Zielvoll führen wollen.

Rudolf Steiner
Der Grundstein

Weihnachten 1923, Dornach

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail