Aalscholver, aanscholver, diep op het water.
Ben je zo zwaar, jij donkere prater.
Duik je zo diep om een aaltje te vinden
Eet je hem op zonder hem te verslinden
Aalscholver, ontdoe je hem enkel zijn vel
Vet is dat aaltje, dat wist je dus wel.

Froukje Hardam-van Omme
De aalscholver

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail