AUM, Amen!
Es walten die Übel,
Zeugen sich lösender Ichheit,
von andern erschuldete Selbstheitschuld,
Erlebet im täglichen Brote,
In dem nicht waltet der Himmel Wille,
Da der Mensch sich schied von Eurem Reich
Und vergaß Euren Namen,
Ihr Väter in den Himmeln.

Rudolf Steiner
Das makrokosmische Vaterunser

Das umgekehrte Vaterunser

AUM, Amen!
Het boze regeert,
Getuige van het uiteenvallende IK,
Schuldige zelfzucht van anderen,
Beleefd in het dagelijks brood,
Waarin niet heerst de wil van de hemel,
Omdat de mens zich losmaakte van Uw rijk
En Uw naam vergat,
Gij Vaderen in de hemel.

Rudolf Steiner
Het makrokosmische Onze Vader

Het omgekeerde Onze Vader

Handschrift Rudolf Steiner

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail