Das Böse, das Übel,
Sie bleiben Rätsel,
So lange die Sinne nur allein
Ein Bild der Welt
Zu formen sich erfangen.
Das Rätsel löset sich
Sobald der Geist
Des Bösen und der Übel Quell
In des Daseins verborgenen Tiefen sucht.

Rudolf Steiner
Das Böse, das Übel

Het boze, het kwaad,
Ze blijven raadselachtig,
Zolang de zintuigen zich slechts
Een beeld van de wereld
weten te vormen.
Het raadsel lost zich op
Zodra de geest
De bron van het boze en het kwaad
In de verborgen diepten van het bestaan zoekt.

Rudolf Steiner
Het boze, het kwaad

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail