Het schone bewonderen,
het ware behoeden,
het edele vereren,
het goede besluiten:
zij voeren de mens
in leven tot doelen,
in daden tot juistheid,
in voelen tot vrede,
in denken tot licht,
en leert hem vertrouwen
op goddelijke leiding
in al wat bestaat:
in wereld-al,
in zielengrond.

Rudolf Steiner
Bij het luiden van de klokken

Geschreven voor de achtjarige Pierre

Das Schöne bewundern,
Das Wahre behüten,
Das Edle verehren,
Das Gute beschließen:
Es führet den Menschen
Im Leben zu Zielen,
Im Handeln zum Rechten,
Im Fühlen zum Frieden,
Im Denken zum Lichte,
Und lehrt ihn vertrauen
Auf göttliches Walten
In Allem was ist:
Im Welten-All,
Im Seelengrund.

Rudolf Steiner
Beim Lauten der Glocken

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail