Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een huis,
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn huis wel heette:
Sta-vast zo heet mijn huis,
Kraaye, raaye, raantje, zo heten al mijn haantjes.

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een schaap,
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn schaap wel heette:
Trip-en-traap, zo heet mijn schaap,
Sta-vast zo heet mijn huis,
Kraaye, raaye, raantje, zo heten al mijn haantjes.

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een paard,
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn paard wel heette:
Draaf-maar-hard zo heet mijn paard,
Trip-en-traap, zo heet mijn schaap,
Sta-vast zo heet mijn huis,
Kraaye, raaye, raantje, zo heten al mijn haantjes.

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een koe,
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn koe wel heette:
Hamoe zo heet mijn koe.
Draaf-maar-hard zo heet mijn paard,
Trip-en-traap, zo heet mijn schaap,
Sta-vast zo heet mijn huis,
Kraaye, raaye, raantje, zo heten al mijn haantjes.

Aleer ik was een edelman,
een grietman, en een koopman,
Toen kocht ik mij een wijf,
En al de luiden vraagden mij,
hoe dat mijn wijf wel heette:
Pijn-in 't-lijf zoo heet mijn wijf,
Hamoe zo heet mijn koe.
Draaf-maar-hard zo heet mijn paard,
Trip-en-traap, zo heet mijn schaap,
Sta-vast zo heet mijn huis,
Kraaye, raaye, raantje, zo heten al mijn haantjes.

Traditioneel
Aleer ik was een edelman

Stapelrijm

Voor achtergronden en toepassing van stapelrijmen, zie de toelichting in Tineke's DoeHoek:

Het stapelrijm - rust door ritme
 

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail