Aarde droeg het in haar schoot.
Zonne bracht het rijpend groot.
Zon en aarde, die het schenken,
Altijd zal ik U gedenken.

Christian Morgenstern
Aarde droeg het in haar schoot

Vertaling J. M. Bruinier

Erde die uns dies gebracht,
Sonne die es reif gemacht,
Liebe Sonne, liebe Erde
Euer nie vergessen werde.

Christian Morgenstern
Erde die uns dies gebracht

delen op Facebookdelen via Twitterdoorsturen per mail